Planera online

Planera begravning online

Livet förändras och så även våra önskemål om hur man planerar för ett avsked. Idag vill många börja planeringen digitalt online.

Att planera och beställa en begravning online

Att planera en begravning online är praktiskt eftersom man snabbt får en överblick kring de olika delarna i en begravning. Vet man exakt hur den avlidne vill ha det och hur det ser ut och fungerar på orten där man vill ha avskedet kommer man långt.

Planera online

Planera online men ändå använda en begravningsbyrå

Man kan också använda begravningsplaneraren som ett sätt att förbereda sig inför mötet med begravningsbyrån. När man planerar kommer ofta tankar, frågor och önskemål som man vill diskutera med någon som är erfaren. I mötet kan vi kanske underlätta ett beslut du måste ta eller få dig att komma närmare det du önskar. På våra begravningsbyråer finns stor samlad kunskap. Vi hjälper dig gärna.

En person som skriver
Tips & trix

Tips inför din planering

  • Ibland finns den avlidnes alla önskemål nedskrivna i Livsarkivet, en folder som man kan spara fysiskt men även digitalt. Din begravningsbyrå kan hjälpa dig att se om Livsarkivet finns sparad digitalt hos dem.
  • Olika förutsättningar kring t ex transporten av den avlidne kan finnas i olika regioner. Välj därför rätt region när du sätter igång din planering.
  • Många gånger vill man göra avsteg från det man planerat. Vill du göra ett omtag är du alltid välkommen att höra av dig direkt till din begravningsbyrå.
  • Enligt svensk lag ska gravsättningen av kistan eller kremeringen ske inom en månad från dödsdagen. Om den avlidne kremeras måste gravsättningen av urnan ske inom ett år efter själva kremationen.