Välja kista eller urna

Urna eller kista

En kista eller urna kan på olika sätt berätta en historia om den döde. Hårdrockaren kanske får en svart kista med silverdetaljer. Den inbitne golfaren en grön. Och självklart kan du alltid välja en mer klassisk kista eller urna. Enkel och kanske omålad.

Val av urna

Urna

Om den döde har kremerats, måste det finnas en urna. Det är i urnan stoftet efter den döde förvaras tills den gravsätts. Vid gravsättning i minneslund transporteras askan i en pappkartong, ibland kallad transporturna. Tänk på att det enligt lagen också behövs en kista för själva kremeringen.

Val av urnan beror också på vilket gravsättningsalternativ som väljs. Ska urnan gravsättas i en grav eller askgravplats ska det vara en urna av ett förgängligt material, det vill säga ett material som med tiden bryts ner av jorden. Om urnan ska placeras i ett kolumbarium i en urnnisch ska det vara av ett icke-förgängligt material såsom koppar eller brons. Ska man sprida askan över havet var vi ett fint alternativ på spridningsurna av sand.

Liksom kistorna kan våra urnor anpassas och blir mer personliga om du vill. Du kan till exempel få den dödes favoritblomma målad på urnan.

Två personer vid havet
lagar och regler

Klädsel och minnessaker i kistan

När det gäller klädseln är det du som bestämmer vilka kläder din nära ska ha när hen bäddas ner i kistan. Det kan vara hens egna kläder – eller bara en vacker svepningsskjorta. En så kallad svepningsdräkt följer alltid med när du köper en kista.

En kista kan invändigt vara helt eller delvis klädd och i alla kistor finns som regel täcke, kudde och lakan. Den som vill kan också lägga en minnessak i kistan. Kanske ett brev, ett foto eller något annat personligt som ett korsord, en kortlek eller en favoritmössa.

Enligt lag måste du alltid ha en kista

Enligt Begravningslagen måste den döde alltid ligga i en kista. Oavsett om det planeras en kremering eller jordbegravning. Det här beror på arbetsmiljömässiga och etiska skäl.

Kontakta oss