Ekonomi och juridik

Att hantera ekonomi och juridiska angelägenheter efter ett dödsfall

Ett dödsfall följs av både ekonomiska och juridiska frågor som bör hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Alla situationer och familjer ser olika ut och det är många gånger klokt att ta hjälp för att både underlätta arbetet och säkerställa att det görs på rätt sätt.

Att upprätta en bouppteckning är ett av de första ”måstena” som uppstår när någon dött. Handlingen ska upprättas och skickas till Skatteverket inom fyra månader från dödsfallet.

I bouppteckningen förklaras vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar, om testamente, äktenskapsförord eller andra juridiska handlingar upprättats samt vilka tillgångar och skulder som fanns på dödsdagen.

Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är registrerad. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela kortutställaren. 

När det gäller frågor om bouppteckningen och den dödes ekonomi samarbetar vi med Verahill Familjejuridik. Mer information om hur de kan hjälpa dig hittar du här.

Par som håller handen