Vem betalar begravningen?

DÖDSBO

Kostnaderna för begravningen betalas av dödsboet. Om det saknas tillgångar i dödsboet, eller om dödsboets tillgångar inte räcker till, betalar kommunen en begravning i enlighet med en av dem fastställd norm.

Ansökan om bidrag till begravning måste de efterlevande själva göra hos kommunen, så kallad dödsboanmälan. Om de efterlevande vill ordna en begravning som innehåller sådant som går utöver den fastställda normen får de själva bekosta den delen.

Om man är osäker på om dödsboets tillgångar räcker till för att betala begravningen och de eventuella övriga räkningar som finns i samband med dödsfallet skall man inte göra några betalningar alls. De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand användas till att betala begravningen och det som hör därtill.

Kontakta oss